Agneta Almqvist

agnetaSoprano

När började du i Kören?
2010

Vad gillar du för typ av musik?
Vokalt bara röster tycker jag om, olika klassiska körverk av olika slag; men också visor.

Bästa körminnet?Vem är din favoritkompositör? 

Vad gör du om dagarna? 


Musikalisk Bakgrund: