Ulf Sandberg

ulf

Tenore

När började du i Kören?
Hösten 2014

Vad gillar du för typ av musik?
Förutom klassisk musik gillar jag Toto och Chicago och även grupper som Rainbow, Deep Purple och Kiss

Bästa körminnet?
– Körresa med Schola Christiania till Skottland

Vem är din favoritkompositör?
J.S. Bach

Vad gör du om dagarna?
Arbetar på C4 Transport

Musikalisk bakgrund?
Jag har tagit lektioner i piano och sång samt gitarr, sjungit i ungdomskör, varit keyboardist i ett band.
Korist i Schola Christiania 2005-2012.
Korist i kören Trekvart 2012-2017
Solist vid begravningar m.m
Har också tagit del av en härlig körresa som sångare i Kristianstads kör i TV4:s Körslaget 2011.