Anna Apelqvist

annaapelAlto

När började du i Kören?
2001

Vad gillar du för typ av musik?
Klassisk musik, tradjazz om jag ska dansa eller 80-talsdisco

Bästa körminnet?
När vi sjöng Sommarpsalm i den mörka sommarkvällen utanför den lilla kyrkan i Darlowo/Polen!

Vem är din favoritkompositör? 
Bach, Mozart, Händel, Haydn, Roman eller all barock
…om du måste välja en?
Ok  J.H. Roman bara för att vara lokalpatriot

Vad gör du om dagarna?
Ortoped

Musikalisk Bakgrund:
Jag har oupphörligen sjungit i alla körer jag stött på sedan 10-års ålder