Max Hansen

max2Basso
Medverkar i Chess på Kristianstad Teater under Hösten 2017

När började du i Kören?
Hösten 1982 började jag i gosskören och klev upp i ”stora” kören 1994.
Körens ständige ordförande 2012-2015.

Vad gillar du för typ av musik?
Förutom klassisk musik som bottnar i barocken är jag svag för svensk kör- och vislyrik. Detta bryter jag dock gärna av med skotsk och irländsk folkrock.

Bästa körminnet?
Måste vara min första h-moll mässa. Efter det är det svårt att välja.

Vem är din favoritkompositör? 
Bach, Händel & Purcell. Svårt att välja? Prova själv.

Vad gör du om dagarna? 
Jag jobbar som automationsingenjör på Volvo Cars.

Musikalisk Bakgrund:
Förutom 30 år under Torbjörns ledning har jag spelat med en rad fantastiska musiker i olika konstellationer såsom Magnus Persson, Christian Taak samt de flesta Färmare. Bland de senare måste jag lyfta fram ett flerårigt musicerande med Arne Färm, en ära jag vårdar ömt.